Algemene Voorwaarden

Algemeen

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die door Vlinder gegeven worden en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

* Iedere deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving.

* Vlinder kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie op de website is altijd de geldende versie. 

Aansprakelijkheid 

* Vlinder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor tijdens of na de les.

* Lessen worden gevolgd op verantwoording van deelnemer en zijn / haar ouders.

* Vlinder dient altijd op de hoogte gehouden te worden van evt. ziektes, blessures en evt. andere (chronische) beperkingen.

Lesgeld betaling, prijswijziging en afmelding

*De inschrijving is persoonsgebonden en kan daardoor niet overgedragen worden naar een ander persoon.

* betalingen voor een lessenserie dienen voor de startdatum van de eerste les te worden voldaan via een bankoverboeking naar het rekeningnummer van Vlinder.

* Indien de betaling niet wordt ontvangen voor de startdatum van de les, wordt het als een te late betaling behandeld en kunnen we, naar onze volledige discretie, eventuele toekomstige boekingen annuleren en we zijn niet verplicht om nieuwe boekingen te accepteren.

* Wij behouden ons het recht voor om eventuele late betalingen door te geven aan derden incassobureaus na een laatste waarschuwing is afgegeven. Dit kan u extra kosten brengen i.v.m.  resolutie van de schuld te dekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot rente en administratiekosten.

* Een losse les kan altijd contant afgerekend worden bij de docent.

* Er vindt, bij afwezigheid van een deelnemer, geen restitutie van het lesgeld plaats om wat voor reden dan ook.

* Vlinder behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en / of per mail. De actuele tarieven staan altijd op de website.

* Indien je een keer niet kan meedoen, dient de docent hiervan vooraf op de hoogte gesteld te worden zodat de vrijgekomen plek evt. aan een andere deelnemer gegeven kan worden.

 

Annulering of vervanging les

  * Het kan voor komen dat een les vervangen wordt door een andere docent. Mocht dit zich voordoen dan worden de deelnemers z.s.m. op de hoogte gesteld.

* Indien er door onvoorziene omstandigheden een les op het laatste moment geannuleerd moet worden, kan Vlinder zich niet verplichten deze te vervangen. In dit geval worden de deelnemers z.s.m. op de hoogte gesteld.

* Vlinder behoudt zich het recht om een les te annuleren als er onvoldoende deelnemers zijn. (minimaal 4 aanwezigen benodigd)

* Indien een les geannuleerd wordt door Vlinder dan zal deze les worden opgeschoven.

* Vlinder heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer te
weigeren.

Bereikbaarheid van ouder(s) / verzorger(s)

* Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Vlinder u
kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste
telefoonnummer maar ook een mobiel nummer en evt. een ander nummer waarop u
bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt Vlinder dit graag van u.

Brengen en ophalen

* Vlinder verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 minuten voor
aanvang van de les is prima) zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien uw
kind meer dan 5 minuten te laat is, kan uw kind niet meer aan de les deelnemen.

* Vlinder verzoekt u om uw kind tijdig weer op te halen. Het kan zijn dat er weer andere
kinderen komen voor de volgende activiteit. Als u later denkt te komen, laat dit dan voor aanvang van de les even weten. Vlinder zal het pand niet verlaten voordat alle kinderen zijn opgehaald.

* Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de les komen ophalen, laat dit dan voor
aanvang van de les even weten.

Misdragen

* Wanneer een leerling zich tijdens de les misdraagt, behoudt Vlinder zich het recht voor
de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het
lesgeld.

Kleding

* Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij / zij makkelijk kan bewegen. In de winter zijn sokken met anti-slipzool aan te raden.

* Een dekentje voor de eindontspanning is aan te raden.

* Denk ook aan wat water voor tijdens de les. Van hard werken krijgen we dorst.

* Tijdens de lessen moeten de mond en broekzakken leeg zijn, sieraden bij voorkeur
thuis laten.

Privacy

* Vlinder zal zich ten alle tijden houden aan de AVG wet en ook met zorg omgaan met uw gegevens.

*Ouders gaan akkoord met het mogelijk gebruik van beeltenis in druk, op foto, film,
video, TV, internet, social media e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen. Gaat u hiermee niet akkoord dan dient u Vlinder hierover voor aanvang van de lessenserie te informeren.